Stichting Charité

>ANBI

ANBI

Sinds 1 januari 2008 heeft de Stichting Charité de ANBI-status
Donaties aan de stichting kunnen bij de belastingdienst worden opgevoerd als gift.
IBAN: NL28 RABO 0387 5758 55 ten name van de Stichting Charité .

Uw gift is voor ons werk onmisbaar en daarom bijzonder waardevol

Naam van de instelling
Stichting Charité
RSIN nummer:  803059607
Kamer van Koophandel: 41036048

Contactgegevens
Stichting Charité
Postadres (secretariaat): Emiclaerhof 320, 3823 EV IN Amersfoort
Tel:  0317-612441

Doelstelling:

In 1988 is het comité ‘Vrienden van Minsk’ opgericht. Dit comité is in 1993 omgezet in Stichting Charité te Nunspeet. Stichting Charité zet zich sindsdien in als interkerkelijke organisatie voor het welzijn van de ander in Wit-Rusland en – sinds 2014- in Rusland. Zij doet dit formeel uit humanitaire overwegingen, maar feitelijk vooral vanuit Bijbelse roeping.
Zij heeft ten doel hulp te verlenen aan christelijke gemeenten, zorginstellingen en mensen die in geestelijke en/of materiële nood verkeren. De hulpverlening bestaat onder meer uit het beschikbaar stellen van Bijbels en andere christelijke lectuur en het verstrekken van financiële middelen, voedsel, kleding en medicijnen.
De grondslag voor de Stichting Charité is het Woord van God waarvan de belijdenis is samengevat in de drie formulieren van Enigheid.
De organisatie werkt met vrijwilligers. Zij heeft een hoofdbestuur, een Nederlands en Wit-Russisch coördinatieteam en plaatselijke werkgroepen in Nederland, nl. te Barendrecht, Doetinchem, Elburg, Hoevelaken, Kampen, Katwijk, Nunspeet, en Uddel. De bestuurders zijn vrijwilligers die hun activiteiten ‘om niet’ verrichten.
De werkgroepen voeren ieder jaar een transport uit naar een of meerdere ‘partnergemeenten’. De werkgroepen zorgen zelf voor de financiële middelen en alle hulpgoederen. Hierin worden ze bijgestaan en geadviseerd door de coördinatoren en het hoofdbestuur van de stichting.

Het beleidsplan treft u elders op website aan.

Bestuurssamenstelling

P.H. Kraaijeveld, voorzitter
Mw. drs. A. van Vlastuin, secretaris
R. Druijff, penningmeester
J.C. Bulten, coördinator werkgroepen

Het beloningssysteem
De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij krijgen geen vergoeding, in welke vorm dan ook, voor de verrichte werkzaamheden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten.

De werkgroepen brengen ieder jaarlijks één maal een bezoek aan de aan hun zorg toevertrouwde regio’s. Zij verrichten daar de volgende werkzaamheden:

 • verlenen van materiële (financiële) steun aan:
  • Kerkgenootschappen
  • Ziekenhuizen
  • Weeshuizen
  • Tehuizen voor ex-gevangenen
 • inbreng van technische kennis in bouwprojecten
 • bevoorrading van een kringloopwinkel

Voor de activiteiten van werkgroepen verwijzen wij naar de inhoud van de website.

Jaarverslag en Financiën

Voor het jaarverslag en de jaarrekening verwijzen wij u naar de pagina Wie we zijn op de website.

 • Resultaten

  Meerdere projecten in Belarus:
  – nieuwe kerkgebouwen in Gorki.
  – Internaat gerenoveerd
  – Hulp geboden aan diverse ziekenhuizen

  Lees meer in het Bulletin!

 • Download Bulletin

  Bulletin wordt twee keer in het jaar uitgegeven en geeft een overzicht van het aantal mensen wat Charite heeft geholpen in Belarus