Stichting Charité

>Wie we zijn

Wie we zijn

In 1988 is het comité ‘Vrienden van Minsk’ opgericht. Dit comité is in 1993 omgezet in Stichting Charité te Nunspeet. Stichting Charité zet zich sindsdien in als interkerkelijke organisatie voor het welzijn van de ander in Belarus. Zij doet dit formeel uit humanitaire overwegingen, maar feitelijk vooral vanuit Bijbelse roeping.

Zij heeft ten doel hulp te verlenen aan christelijke gemeenten, zorginstellingen en mensen die in geestelijke en/of materiële nood verkeren. De hulpverlening bestaat onder meer uit het beschikbaar stellen van Bijbels en andere christelijke lectuur en het verstrekken van financiële middelen, voedsel, kleding en medicijnen.

De grondslag voor de Stichting Charité is het Woord van God waarvan de belijdenis is samengevat in de drie formulieren van Enigheid.

De organisatie werkt met vrijwilligers. Zij heeft een hoofdbestuur, een Nederlands en Belarussisch coördinatieteam en plaatselijke werkgroepen in Nederland, nl. te Barendrecht, Doetinchem, Elburg, Hoevelaken, Kampen, Katwijk, Nunspeet, en Uddel. De bestuurders zijn vrijwilligers die hun activiteiten ‘om niet’ verrichten.

De werkgroepen voeren ieder jaar een transport uit naar een of meerdere ‘partnergemeenten’. De werkgroepen zorgen zelf voor de financiële middelen en alle hulpgoederen. Hierin worden ze bijgestaan en geadviseerd door de coördinatoren en het hoofdbestuur van de stichting.

Downloads:

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2017

 • Resultaten

  Meerdere projecten in Belarus:
  – nieuwe kerkgebouwen in Gorki.
  – Internaat gerenoveerd
  – Hulp geboden aan diverse ziekenhuizen

  Lees meer in het Bulletin!

 • Download Bulletin

  Bulletin wordt twee keer in het jaar uitgegeven en geeft een overzicht van het aantal mensen wat Charite heeft geholpen in Belarus